بررسی تعویض پذیری بیت کوین

 

تعویض-پذیری-بیت-کوین-kiancrypto

بررسی تعویض پذیری مشکل اصلی بیت کوین قابلیت تبادل آن است. به عبارت دیگر ، بیت کوین را نمی توان با یک بیت کوین دیگر معاوضه کرد. تعویض پذیری ارتباطی با ماشروم ها ندارد. ماشروم یک اصطلاح فانتزی است که به معنای امکان تبادل با جایگزینی کالاها با یکدیگر است. این موضوع در مورد بیت کوین در حال حاضر وجود دارد.

تعویض پذیری چیست؟

در علم اقتصاد عدم تعویض پذیری به معنای قابلیت تعویض یک کالا ،  پول یا دارایی مالی با خودش است . برای نمونه ، یک اونس طلای ۲۴ عیار با یک اونس طلای ۲۴ عیار قابل تبادل است با یک اسکناس ۱۰ هزار تومانی با یک اسکناس ۱۰ هزار تومانی دیگر قابل تبادل است.

در جهان بیشتر دولت ها از سیستم متمرکز خودشان برای چاپ و انتشار پول استفاده می کنند. پول های محلی به صورت متمرکز و با قابلیت تعویض پذیری توسط بانک مرکزی منتشر می شوند. این پول های منشر شده حتما با پایه واساسی به عنوان پشتوانه که دربانک مرکزی وجود دارد منتشر میشوند پشتوانه ی این پول ها میتواند ذخیره ی طلا سنگ های قیمتی و یا موارد گرانبها  وارزشمندی ازاین قبیل باشد که قابلیت تعویض دارند.

وبراساس این پشتوانه پول نشر می یابد وبه دست مردم میرسد. اگر دولتی به پول بیشتری نیاز داشته باشد، بانک مرکزی می تواند با نشر پول به آنها کمک نماید. اختیارات قانونی بانک مرکزی ، بانک مرکزی می تواند از طریق خرید دارای ما مالی سازمانهای دولتی و بانکها نقدینگی به اقتصاد تزریق نماید. در مورد بیت کوین چنین نیست میزان مجاز کوین ها برابر با ۲۱ میلیون تعیین شده است. بنا بر این مقدار ثابت ۲۱ میلیون کوین بدان معنی است که بیت کوین مانند سایر واحدهای پولی رایج (بدون پشتوانه) قابل جایگزینی و تعویض نیست.