کارمزد در شبکه بلاک‌چین چگونه است؟

کارمزد-در-شبکه-بلاک‌چین-چگونه-است؟

چرا کارمزد ها در شبکه بلاک‌چین وجود دارند؟ 

کارمزد ها از بدو تولد شبکه بلاک‌چین وجود داشتند و در آینده نیز وجود خواهند داشت.

دلایل وجود کارمزد ارزهای دیجیتال 

پرداخت کارمزد باعث افزایش سیستم امنیتی بلاک‌چین می‌شود.

کارمزد ها باعث اعتبار سنجی ارزهای دیجیتال می‌شوند.

کارمزد ها همان پاداش شبکه بلاک‌چین می‌باشند که تمام سیستم های بانکی نیز دارند.